Paglinang ng pagsusulit sa Filipino para sa mga mag-aaral na di-Tagalog sa unang taon sa kolehiyo

Sub Title:

Author: Espina, Bibiana C.

Accession Number: 478D

Class No:

Author No:

Copyright Year: 1991

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay nagtangkang luminang ng isang pagsusulit sa kasanayan sa wikang FIlipino para sa mga mag-aaral na di-Tagalog sa unang taon sa kolehiyo.Ang ginawang pagsusulit ay binuo ng apat na aspekto; talasalitaan, pagbasa at pag unawa, bigkas o diin at gramatika. Layunin ng pag-aaral ang gawing tumpak at mapananaligan ang pagsusulit. Saklaw ng pag-aaral ang 657 na mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo sa lungsod ng Iloilo.Isandaang mag-aaral ang saklaw sa unag pagsubok,165 ng ikalawang pagsubok at 392 ng ikatlong pagsubok. Ang disenyong ginamit sa pag-aaral ay ang exploratory material-production evaluation. Ang naturang disenyo ay ang pagtangka ng paggawa at pagtaya ng kagamitang pampagturo tulad ng aklat, modyul, pagsusulit at iba pa. Ang parrang ginamit sa pag-aaral ay ang mga sumusunod: Pagbabalak ng pagsusulit,paggawa ng talahanayan ng ispisipikasyon,pagsulat ng pagsusulit,unang pagbigay ng pagsubok, pagsusuri ng mga aytem, ikalawang pagbigay ng pagsubok, ikatlong pagbigay ng pagsubok, at pagtantiya ng katumpakan at pagkamapananaligan ng pagsusulit. Apat na uri ng katumpakan ang sinikap na matamo para sa pagsusulit: katumpakang panlabas, katumpakan ng nilalaman, katumpakan sa kaugnay na pamantayan at katumpakan ng mga salik na sinusukat ng pagsusulit. Ang katumpakang panlabas ay natamo mula sa pagsuri ng mga dalubhasa sa wikang Filipino at pagtatayang pangwika. Natamo ang katumpakan ng nilalaman sa pamamagitan ng paggawa ng talahanayan ng ispisipikasyon. Ang katumpakan sa kaugnay na pamantayan ay natamo sa pamamagitan ng pag-ugnay ng iskor ng mga mag-aaral sa ginawang pagsusulit at ang kanilang mga NCEE iskor, katumpakan ng mga salik ay natamo sa pamaraang factor analysis. Ginamit ang pamaraang Split-half at pormulang Kuder-Richardson #20 sa pagtantiya ng pagkamapananaligan ng pagsusulit. Natamo ang reliability coefficient na 0.88 sa pamaraang Split-half at 0.78 sa pormulang Kuder-Richardon #20. Ang pag-aaral ay nagpakita na ang ginawang pagsusulit ay tumpak at mapananaligan.


Keywords: Filipino Language, Filipino Language Proficiency

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135