Panonood o pagbasa?:

Sub Title: pagtiyak sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa kuwento

Author: Jovero, Florie Mae J.

Accession Number: 1401

Class No:

Author No:

Copyright Year: 2010

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay isang quasi-experimental na disenyong pretest-pottest control group na may layuning matiyak at mataya ang antas ng pag-unawang literal, imperensyal at applied ng mga mag-aaral sa kuwento. Ang mga kalahok sa pag-aaral ay ang animnapung mga mag-aaral sa ikatlong taon ng Paaralang Laboratoryo ng Kolehiyo ng Agham at Teknolohiya sa Kanlurang Visayas, sa ikaapat na markahan ng taong panuruang 2009-2010. Ang mga kalahok ay palambang na pinili upang bumuo sa dalawang pangkat- nagbabasa ng kuwento at nanonod ng kuwento. Bawat pangkat ay may tigtatlumpung kalahok na pinagpares (match paired) batay sa kanilang NAT iskor sa Filipino. Tinaya ang antas ng pag-unawa sa pag-unawa sa pamamagitan ng nakagawiang paraan ng pagbasa at ng panonod ng kuwento. Ginamit sa pagtitipon ng mga datos ang pauna at pangwakas na pagsusulit na may pitumpu't limang aytem na ginawa ng mananaliksik at idinaan sa balidasyon. Gumawa at idinaan sa balidasyon ang mga banghay-aralin mula sa piniling sampung kabanata ng Noli Me Tangere na ginamit sa pagtuturo ng dalawang pangkat maliban sa bahaging paggamit ng interbensyo- ang nakagawiang paraan ng pagbasa at panonood ng kuwento. Ginamit ang mean, standard deviation, t-test for dependent samples at ANCOVA para sa istadistikangpagsusuri. Itinuon sa .05 ang antas ng kabuluhan. Ipinakita ng resulta ngpag-aaral na sa kabuuan, katamtaman ang antas ng pag-unawang imperensyal at applied ng dalawang pangkat maliban sa literal na katamtaman ang antas ng pangkat nanonood at mababa naman ang pangkat nagbabasa. Pagkatapos ng interbensyon, naging katamtaman ang antas ng pag-unawang imperensyal at applied ng mga mag-aaral ng dalawang pangkat at naging mataas ang antas ng pag-unawang literal ng pangkat nanonod samantalang naging katmtaman naman ito sa pangkat nagbabasa. May makabuluhang pagkakaiba sa kabuuang iskor ng dalawang pangkat sa talong antas ng pag-unawa bago gamitin ang interbensyon maliban sa antas ng pag-unawang applied. May makabuluhang pagkakaiba rin bago at pagkatapos basahin at panoorin ng dalawang pangkat ang kuwento. Samantala, walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pag-unawang literal, imperensyal, at applied ng mga mag-aaral sa pagitan ng mean scores gamit ang nakagawiang paraan ng pagbasa at panonood ng kuwento.


Keywords: Antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa kuwento

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135