Pagsusuri sa limang piling maikling kuwentong Hiligaynon gamit ang pagdulog moralistiko at ang paglinang ng kagamitang pampagtuturo

Sub Title:

Author: Eriman, Edgar A.

Accession Number: 1290T

Class No:

Author No:

Copyright Year: 2007

Abstract:

Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang limang (5) maikling kuwentong Hiligaynon gamit ang Pagdulog Moralistiko at paglinang ng kagamitang pampagtuturo. Sinuri ang mga napiling kuwento ayon sa Moralistikong pagdulog na nagbibigay-tuon sa bisa sa asal, bisa sa isip, at bisa sa damdamin. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa lungsod ng Iloilo sa kasalukuyang taon. Ang kwalitatibong palarawang paraan ng pananaliksik ang ginamit sa pag-aaral na ito. Ang mga kuwentong saklaw sa pag-aaral ay pinili ayon sa mga sumusunod na pamantayan: ang mga akdang Hiligaynon ay nakasulat sa wikang “Hiligaynon” at kinatha ng mga manunulat na Ilonggo, ang ilan ay nanalo sa Timpalak-Palanca at ang ilan nama’y nailathala sa babasahing Hiligaynon (1997-2006) at kakitaan ang mga akda ng natatanging aspekto at kakaibang kalidad ng hindi matatagpuan sa karaniwang akda, ang mga kuwento ay naghahayag ng kulturang Pilipino, may katangiang estetiko at kakanyahang estilo at tatak ng pagkakakilanlan bilang kababakasan ng awtentikong kultura ng bansa, mayaman sa pagpapahalagang moral. Ang mga kuwento ay naglalaman ng mga sitwasyon o kalagayan kung saan ang mga tauhan ay napapaharap sa mga suliraning nangangailangan ng matamang pagtimbang, pagdedesisyon at agpapasya sa kung ano ang tama o mali. Ang pagpapahalagang moral na sinasalamin sa mga kuwento ay magagamit at makabuluhan pa rin sa kasalukuyang panahon. May tatak Pambansa. Taglay ng mga akda ang buhay ng sambayanang Pilipino kahit pa ang lugar na pigmulan o setting ay ilang bahagi lamang ng kapuluan. Ang pag-aaral ay naglahad, na ang limang maikling kuwentong Hiligaynon ay mayaman sa mga makabuluhang pagpapahalagang moral na makabuluhan pa hanggang sa ngayon, mayaman sa kulturang maaaring pagyamanin at may pagpapahalaga sa larangan ng edukasyon. Batay sa sinuring kuwento, binuo ang limang kagamitang pampagsasanayna isinaalang-alang ang mga sumusunod: layunin, paksa, kagamitan, pokus ng pagpapahalaga, at pagtataya.


Keywords: Maikling kuwento, Kuwentong Hiligaynon, Pagdulog moralistiko

Citation:



File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135