Antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral gamit ang mother tongue

Sub Title:

Author: Soldevilla, Shella G.

Accession Number: 1605T

Class No:

Author No:

Copyright Year: 2015

Abstract:

Layunin ng pag-aaral na ito na matiyak and bisa ng Mother Tongue bilang wikang panturo sa paglinang ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa Ikalawang Baitang ng Paaralang Sentral ng Tubungan. Ang disenyong ginamit sa pag-aaral na ito ay ang pamamaraang quasi-experimental. Sa istadistikang paglalarawan ng mga datos ginamit ang katampatang-tuos at standard deviation upang matiyak ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang Mother Tongue bilang wikang panturo samantalang sa inferensyal na pagsusuri ginamit ay Wilcoxon for related sample at Friedman's Test upang matukoy ang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ginamit ang Mother Tongue at sa antas ng mga pampagtatayang kasanayan. Mataas ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral bago ginamit ang Mother Tongue bilang wikang panturo. Napakataas ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral pagkatapos ginamit ang Mother Tongue bilang wikang panturo. Sa mga pampagtatayang kasanayan, kapwa ang proseso at pag-unawa ay nagtamo ng napakataas na antas, mataas ang antas ng kaalaman at mababa ang antas ng performans. May makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ginamit ang Mother Tongue bilang wikang panturo at sa mga pampagtatayang kasanayan ayon sa K to 12 na kurikulum. Positivo ang naging pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng Mother Tongue bilang wikang panturo.


Keywords: Mother tongue

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135