Bisa ng Five-Phase Constructivist Approach sa paglinang ng kasanayan sa pagssalita at pagsulat

Sub Title:

Author: Arib, Maribelle E.

Accession Number: 1045T

Class No: 499.211

Author No: Ar41

Copyright Year: 2005

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay isang quasi-experimental na pananaliksik na may layuning alamin ang antas ng bisa ng Five-Phase Constructivist Approach (FPCA) sa paglinang ng kasanayan sa pagsasalita at pagsusulat sa ikalawang taon ng Robert H. Tirol High School Loong Campus, Concepcion, Iloilo sa taong panuruan 2004-2005. Sa pagtipon ng datosginamit ang form 137, pamantayan ni Weir at Standard for Holistic Evaluation, at ang mga gawain na gamit ang FPCA. Ang mga tagatugon sa pag-aaral na ito ay mula sa animnapung mag-aaral ng seksyon I (Ganymede) na pinangkat ayon sa kaligirang pangwika, saloobin sa wika, at GPA o kabuuang markang pang-akademiko. Kabilang sa kagamitang istatistikal ay ang mean, standard deviation, One-way ANOVA, t-test, ANCOVA at Pearson's r. Ang lebel ng kabuuan ay itinakda sa .05 alpha. Ang kinalabasan ng pag-aaral ay nagpapakita na sa kabuuan ang mga mag-aaral ay nagtamo na makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa pagsasalita at pagsusulat bago at pagkatapos ng interbensyon. Gayundin nang pinangkat sila sa iba't ibang kategoryang nabanggit. Nagpapakita rin ang kinalabasan ng pag-aaral na may makabuluhang pagkakaugnay ang kasanayan sa pagsasalita at ang kasanayan sa pagsusulat ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang FPCA. Dahil dito ay tahasang masasabi na may makabuluhang bisa and Five-Phase Constructivist Approach sa paglinang ng kasanayan sa pagsasalita at pagsusulat.


Keywords: Five-phase constructivist approach

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135