Antas ng kahandaan ng mga guro sa pagtuturo ng K to 12 kurikulum (Filipino)

Sub Title:

Author: Casipe, Ruel B. Jr.

Accession Number: 1620T

Class No:

Author No:

Copyright Year: 2015

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay deskriptibong pananaliksik na may layuning matukoy ang antas ng kahandaan ng mga guro na nagtuturo ng Filipino sa grade 7 sa pribado at pampublikong paaralan sa Lungsod ng Iloilo sa taong panuruan 2013-2014. Ang mga tagatugon ng pag-aaral na ito ay binubuo ng animnapung guro na nagtuturo sa Grade 7-tatlumpo mula sa pampublikong paaralan at tatlumpo mula sa pribadong paaralan. Ang talatanungan ay binuo ng mananaliksik, idinaan sa balidasyon at nakakuha ng reliability na .956. Binubuo ng dalawang bahagi ang talatanungan. Ang unang bahagi ay naglalaman ng katanungan ukol sa personal na impormasyon ng tagatugon. Ang ikalawang bahagi ay bunubuo ng mga pahayag naglalayong alamin ang antas ng kahandaan ng mga guro sa mga nilalaman, pamamaraan, pagtataya at implementasyon ng kurikulum. Ang ikatlong bahagi ay gabay na tanong upang alamin ang suliraning kinakaharap ng mga guro sa pagtuturo ng K to 12 BEC. Ginamit ng random sampling (fishbowl technique) sa pagpili ng mga tagatugon. Ginamit ang Mean and Standard Deviation sa pagsusuri ng mga datos at ang Analysis of Variance (ANOVA) at t-test for Independent Samples para sa imperensyal na pagsusuri ng datos na kapwa itinuon sa .05 antas ng kabuluhan. Sa kabuuan, nang pinangkat ang mga guro ayon sa edad, lumabas na napakataas ang kanilang kahandaan sa nilalaman, pamamaraan, pagtataya at implementasyon ng kurikulum. Nang pinangkat ang mg guro ayon sa haba ng pagtuturo sa kabuuan, lumabas na napakataas ang kanilang kahandaan sa nilalaman, pamamaraan, pagtataya at implementasyon ng kurikulum. Nang pinangkat ang mga guro ayon sa uri ng paaralan sa kabuuan, napakataas din ng kahandaan sa nilalaman, pamamaraan, pagtataya at implementasyon ng kurikulum. Walang m akabuluhang pagkakaiba sa antas ng kahandaan sa nilalaman nang pinangkat ayon sa kanilang edad at haba ng pagtuturo. May makabuluhang pagkakaiba naman sa antas ng kahandaan sa nilalaman nang pinangkat ayon sa uri ng paaralang pinanggalingan. Walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kahandaan sa pamamaraan at pagtataya nang pinangkat ayon sa edad , haba ng pagtuturo at sa uri ng paaralang pinanggalingan. Walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kahandaan sa implementasyon nang pinangkat ayon sa edad at haba ng pagtuturo. Magkapareho naman ang antas ng kahandaan sa implementasyon ng kurikulum nang pinangkat sa uri ng paaralang pinanggalingan . Samakatwid, walang mapaghambingan ng makabuluhang pagkakaiba. Ang kadalasang suliraning nakakaharap ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa K to 12 Kurikulum ay ang kakulangan sa sanggunian at kagamitan, pagsusulit at pagmamarka sa KPUP, kahandaan ng mga bata at mga guro at kakulangan sa pagsasanay


Keywords: K to 12 kurikulum

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135