Ang pagdulog na multiple intelligence sa paglinang ng tatlong lawak ng kasanayan sa panitikan

Sub Title:

Author: Huyong, Marlyn M

Accession Number: 1312T

Class No: 153.9

Author No: H986

Copyright Year: 2008

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay isang pre-experimental na pananaliksik na may layuning alamin ang bisa na Pgdulog ng Multiple Intelligences sa paglinang ng kasanayang saykomotor, kognitiv at afektiv ng mga estudyanteng nag-aaral ng panitikan sa ikalawang taon sa sekundarya ng Philippine Science High School, Western Visayas Campus. Sa pagtitipon ng datos ginamit ang tseklist, Multiple Intelligences Test for Children ni Nancy Faris, What are my Multiple Intelligences nina Phyllis Reardon at Isabell Dyke para sa pagtaya ng katalinuhang taglay ng bawat mag-aaral. Ginamit din ang rubrik, pretest, posttest at banghay-aralin. Tatlumpang mag-aaral ng ikalawang taon ang naging kalahok sa pag-aaral na ito. kabilang sa kagamitang istatistikal ay ang mean, standard deviation, t-Test of Dependent or Correlated Means at Pearson's r. Sa kabuuan, ang kinalabasan ng pag-aaral ay nagpapakitang may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa saykomotor, kognitiv at afektiv ng mga estudyante bago at pagkatapos ng interbensyon. Natuklasan din sa pag-aaral na ito na may makabuluhang pagkakaugnayang antas ng kasanayan sa saykomotor, kognitiv at afektiv bago at pagkatapos ng interbensyon. Dahil dito, masasabi na mabisa ang mga gawaing ibinatay sa pagdulog na Multiple Intelligences sa paglinang ng tatlong lawak ng kasanayan sa pag-aaral ng panitikang Filipino.


Keywords: Multiple intelligences, kasanayan sa panitikan

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135