Kakayahan sa wikang Filipino ng mga mag-aaral sa elementarya

Sub Title:

Author: Calagsing, Lolita M.

Accession Number: 760t

Class No: 490

Author No: C125

Copyright Year: 1998

Abstract:

Nilayon ng pag-aaral na ito na matiyak ang kakayahan sa wika ng mg mag-aaral sa ikaanim na baitang sa Distrito ng Leon I. Ang mga kalahok sa pag-aaral ay ang mga 158 ng mga lalaki at 131 na mga babae na may kabuuang 289 na mag-aaral mula sa sentral at di-sentral na paaralan ng Distrito ng Leon I na palambang na pinili upang ilahok sa pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay pinangkat ayon sa uri ng paaralan, kasarian, kahantaran, sa mass media at kabuuang marka (GPA) sa mga asignaturang itinuturo sa Filipino (Hekasi, EPP, MSEP, Filipino at Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali). Isang pinatutuong pagsusulit sa wika na binubuo ng tatlong bahagi, Balarila at Wastong Gamit, Talasalitaan at Pagsasalingwika at isang talatanungan tungkol sa mag-aaral ang ginamit sa paglikom ng mga datos. Ang pamaraang palarawan ang ginamit sa pag-aaral na ito. Para sa estadistikang pagtalakay ng mga datos ang katampatang iskor at SD ang ginamit. Ang mga datos ay nilapatan ng ANOVA upang masukat ang pagkakaiba ng kakayahan sa wika ng mga mag-aaral kapag sila ay pinangkat ayon sa uri ng paaralan, kasarian, kahantaran sa mass media at kabuuang iskor (GPA). Gumamit din ang pag-aaral na ito ng Pearson's r at t-test upang sukatin ang kabuluhan ng salik na kaugnay sa mag-aaral at ang kanilang kakayahan sa wika. Ang estadistikang inperensyal ay itinuon sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Lumabas sa pag-aaral na ito na ang kasarian, kahantaran sa mass media at kabuuang marka ay may mga makabuluhang pagkakaugnay sa kakayahan sa wika ng mga mag-aaral. Ang uri ng paaralan ay nagpakita ng mababa at negatibong pagkakaugnay sa kakayahan sa wika. Natuklasan na may makabuluhang pagkakaiba ang kakayahan sa wika ng mga mag-aaral nang sila ay pinangkat ayon sa kasarian, kahantaran sa mass media at kabuuang iskor samantalang nang sila ay pinangkat ayon sa sa uri ng paaralan nakita na walang pagkakaiba ang kakayahan sa wika ng mga mag-aaral sa paaralang sentral at di-sentral. Ang kabuuang kakayahan sa wika ng mga mag-aaral sa ikaanim na baitang sa Distrito ng Leon I ay nasa antas na katamtaman.


Keywords: Kakayahan sa wikang Filipino

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135