Mga karunungang bayan ng Antique :

Sub Title: pagtitipon, pagsasalin at pagsusuring sosyo-kultural at historikal

Author: Magtulis, Evelyn O.

Accession Number: 1611T

Class No:

Author No:

Copyright Year: 2014

Abstract:

Ang palarawang pamamaraan ng pag-aaral na ito ay naglayong matipon, maisalin at maisuri ang mga karunungang bayan ng Antique upang pahalagahan ang mga ito bilang repleksyon ng nakaraan at pamana sa susunod pang henerasyon. Sa pagtitipon ng mga datos ay nilibot ng mananaliksik ang mga bayan sa lalawigan at nagtanong-tanong sa mga mamamayang may kaalaman hinggil sa mga karunungang bayang pasalin dila lamang. Napag-alamang binubuo ng mga alamat , awiting bayan, bwentong bayan, bugtong at mga salawikain ang taglay na karunungang bayan ng Antique. Batay sa pagpapangkat-pangkat at pag-uuri-uri ng mga karunungang bayan, malawak ang saklaw ng paksa at tema ng mga ito dahil sakop nito ang mga aspetong may kinalaman sa pamilya, politika, estratipikasyong sosyal sa lipunan, edukasyon, kabuhayan at ekonomiya, pananampalataya, kultura at kasaysayan. Tumpak ang ginawang salin sa kabuuan at batay sa sa mga sumusunod na tuntunin: kalinawan ng salin, katangiang pampanitikan, kawastuhang panggramatika, gamit ng patalinghagang pananalita at pagpapahalaga sa mga tuntuning panretorika. Binigyang pagpapakahulugan ang tugon ng mga hurado gamit ang gamit ang katampatang tuos o mean. Sa isinagawang pagsusuring sosyo-kultural at historikal ay naihabi ang kaugnayan ng kultura, lipunan at kasaysayan sa buhay at pamumuhay ng mga Antiqueño. Nababakas ang pagpapahalagang iniuukol ng tao sa pamilya, nailalarawan ang umiiral na kalagayang politika at mga katangiang taglay ng mga namumuno sa nasabing lalawigan. Sa larangan ng edukasyon ay hnidi matatawaran ang pagpapahalagang iniuukol ng mga Antiqueño bilang pinakamabisang panangga sa kahirapan. Inilalarawan din ang uri ng pangkabuhayan at iba pang ikinabubuhay ng mga Antiqueñoat tinalakay din ang kahalagahang dulot ng pananampalataya ng mga mamamayan sa paghubog ng kanilang asal at pananaw sa buhay. Nailahad at naipahayag ang mga karanasan, pangarap, hinaing, kamalayan sa bayan, at ang suliraning kahirapan na dinaranas ng buong bayan. Ang tatak ng pagka-Pilipino at pagka-Antiqueño ay nababakas sa sa 'di matatawarang pagpapahalaga sa bawat kasapi ng pamilya. Sa pagsusuring historikal ay naihabi ang mga kapanahunan ng kasaysayan ng lalawigan sa mga natipong karunungang bayan at kapansing-pansing lubos na nagkaroon ng hiraman ng panitikan sa kapanahunang sinakop ng mga banyaga ang bansang Pilipinas. Itinagubilin ng pag-aaral na ito ang ibayo pang pagtitipon, pagsasalin at pagsusuri ng mga kinaray-ang karunungang bayan upang maisalba ang mga akdang pasalin dila lamang. Ang pagsasalin ay nagbibigay ng pagkakataong mapalaganap at mapahalagahan ang mga rehiyunal na panitikan tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga Pilipino, gayundin ang pagpapayabong ng mga panrehiyunal na panitikan sa pamamagitan ng mga karagdagang pag-aaral. Ang pagsusuri ay pinakamainam na paraan upang iangat ang sining ng pagkatha at pagbuo ng isang mahusay na uri ng panitikan.


Keywords: Karunungang bayan ng Antique

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135