Kaalaman sa mga akdang pampanitikang Asyano at pandaigdig ng mga mag- ng BSED Filipino sa WVSU.

Sub Title:

Author: Baron, Fortune Myrrh D. et.al

Accession Number: 800

Class No: AV-UGT

Author No:

Copyright Year: 2016

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay isang palarawang pananaliksik na naglalayong masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga akdang pampanitikang Asyano at Pandaigdig sa WVSU. Ang mga tagatugon ay ang mga mag-aaral ng BSED Filipino mula unang taon hanggang ikaapat na taon. Ang mga mananaliksik ay bumuo ng mga talatanungan bilang tugon sa pagsukat sa antas ng kanilang kaalaman. Sa pag-aaral na ito, ang mga mag-aaral ay pinangkat batay sa taon na kinabibilangan, antas pang-akademiko (General Weighted Average o GWA), at sa kabuuan. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa 125 na mag-aaral ng WVSU na kumukuha ng kursong Batsilyer sa Edukasyong Pansekundarya medyor sa Filipino mula sa unang taon hanggang sa ikaapat na taon. Ang talatanungang binuo ay ibinatay sa mga aralin mula sa modyul ng Baitang 9 at 10, internet, Literatura ng Daigdig, at mga akda sa asignaturang Panitikan ng mga Umuunlad na Bansa. Ang talatanungan ay binubuo ng tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang kabatiran tungkol sa taon na kinabibilangan at antas pang-akademiko ng mga tagatugon. Ang ikalawa ay ang mga tanong tungkol sa panitikang Asyano at ang ikatlong bahagi ay mga tanong tungkol sa panitikang Pandaigdig.Ang pang-istadistikang kagamitang ginamit sa pagtukoy sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral ay katampatang-tuos, Anova, at T-test. Batay sa mga impormasyong nakalap,ang kinalabasan ng pag-aaral ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay hindi gaanong mahusay sa mga akdang Asyano at Pandaigdig. Nang ang mga mag-aaral ay pinangkat batay sa kanilang kinabibilangang taon, ang mga nasa ikaapat na taon ay may mataas na antas ng kaalaman samantalang ang mga nasa unang taon, ikalawa at ikatlong tao ay katamtaman lamang. Nang ang mga mag-aaral ay pinangkat batay sa markang pang-akademiko, ang mga may mataas at mababang marka ay kapwa may katamtamang antas ng kaalaman sa akdang Asyano at Pandaigdig. May makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kaalaman sa akdang Asyano at akdang Pandaigdig ng mga mag-aaral na nasa ikaapat na taon at ng mga nasa una, ikalawa, at ikatlong antas, gayundin ng mga mag-aaral sa una at ikatlong taon. Sa kabilang dako, walang makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pagitan ng una at ikalawang taon, at ng ikalawa at ikatlong taon. Walang makabuluhang pagkakaibaang kaalaman ng mga mag-aaral sa panitikang Asyano at Pandaigdig nang sila ay pinangkat batay sa kanilang pangkalahatang markang pang-akademiko. Bilang pagtugon sa mga suliraning ito ay iminumungkahi ng mga mananaliksik ang magsagawa ng lektyur at programa tungkol sa panitikan. Maghanap ng mga dalubhasa para makapagbigay ulat tungkol sa mga akdang pampanitikang Asyano at Pandaigdig upang lalo pang mapagyaman ang kaalaman at karanasan ng mga magiging guro. Para sa mga guro, gamiting sandigan ang mga resulta na mula sa pag-aaral na ito upang maisaayos, maibigay, at maituro ang mga akdang pampanitikan na nakapaloob sa mga modyul sa K-12 at ilan pa sa mahahalagang akda. Para sa mga mag-aaral, bilang isang magiging guro sa Filipino inaasahang may malawak na kaalaman sa mga akdang pampanitikan maging ito ay rehiyunal, pambansa, asyano, at pandaigdig. Kaya, ugaliing magbasa ng mga akda at pahalagahan nang magamit ito sa mga aralin balang-araw at huwag kakaligtaan ang mga magagandang aral at bisa na dala ng panitikan.


Keywords:

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135