Computer-generated instructional materials (CGIM) sa pagtuturo ng Filipino sa baitang 10.

Sub Title:

Author: Anacan, Sheena C. et.al

Accession Number: 797

Class No: AV-UGT

Author No:

Copyright Year: 2016

Abstract:

Nilayon ng pag-aaral na ito na makabuo ng Computer-Generated Instructional Materials gamit ang isang aralin sa Modyul 1 ng Baitang 10. Ang mga kagamitang ito ay binubuo ng PowerPoint Presentation, video presentation at animasyon. Palarawan o deskriptiv ang disenyong ginamit ng mga mananaliksik upang makakalap ng mga impormasyon tungkol sa kalagayan o mga pangyayaring nagaganap sa panahon kung kailan isinagawa ang pag-aaral. Katampatang tuos (mean) at standard deviation ang ginamit sa estadistikang pagtalakay ng mga datos. Mayroong anim (6) na tagataya ang pag-aaral na ito; tatlo ang tumaya para sa CGIM at tatlo rin ang nagbigay ng ebalwasyon para sa banghay-aralin. Ayon sa kinalabasan ng pagtataya, ang binuong PowerPoint Presentation ay napakahusay na may katampatang tuos na 3.96, gayundin ang binuong video presentation at animasyon na may katampatang tuos na 3.86. Batay din sa ebalwasyon ng mga tagataya, ang binuong banghay-aralin ay napakahusay na may katampatang tuos na 3.90. Ayon sa kinalabasan ng pagtataya, naaayon ang araling saklaw at ang kabuuang porma ng binuong Computer-Generated Instructional Materials sa mga mag-aaral na gagamit nito at ang mga ito ay nakatutulong upang mas madaling maintindihan ng mga mag-aaral ang mga aralin, magiging mas kaakit-akit ang paraan ng pagtalakay at magagawa nitong mapadali ang pag-unawa ng mga mambabasa sa mahahabang akdang pampanitikan.


Keywords: Computer-generated instructional materials

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135